Konkurs – Bł. ks. Roman Sitko

 Wyniki konkursu i rozdanie nagród

pt. „Bł. ks. Roman Sitko – wielki kapłan, wychowawca młodzieży, męczennik, zasłużony dla ziemi mieleckiej”

22 października 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród konkursu poświęconego życiu i działalności bł. ks. Romana Sitki Patrona ZSE, zorganizowanego w ramach zadania publicznego pt. „Bł. ks. Roman Sitko – kapłan, wychowawca, męczennik, zasłużony dla ziemi mieleckiej” dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Mieleckiego. Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach – plastycznej, literackiej, na prezentację multimedialną.

Podsumowania dokonała Pani Lidia Sasor – koordynator konkursu. Następnie uczennice klasy II ZSE zaprezentowały nagrodzone prace w konkursie literackim. Prace plastyczne można było podziwiać na przygotowanej wystawie.
W podsumowaniu konkursu brała udział młodzież mieleckich szkół – Zespołu Szkół Ekonomicznych, V Liceum Ogólnokształcącego, Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 8 wraz z opiekunami.

Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych wręczyła Pani Marta Mysona – dyrektor ZSE oraz Pani Dorota Jędrusiak-Noworolnik – wicedyrektor ZSE.
Po wspólnej fotografii młodzież udała się do Bursy gdzie Pani Jolanta Witek przybliżyła jeszcze raz osiągnięcia lokalnego „bohatera” bł. ks. Romana Sitki, który swoją postawą przyczynił się do rozwoju ziemi mieleckiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w rozbijaniu swoich talentów.

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Konkurs plastyczny

NAGRODY

I miejsce

 • Oliwia Gruszecka, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Aleksandra Wielgosz, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

II miejsce

 • Łucja Polewska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Edyta Brykała, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

III miejsce

 • Claudia Zoccarato, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Gabriela Zuchowicz, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Smoleń Hubert, Szkoła Podstawowa Nr 8

WYRÓŻNIENIA

 • Klaudia Warszawska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Zuzanna Ziętek, Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
 • Kinga Machnik, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Weronika Śliwińska, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Adrian Chrząszcz, Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
 • Paulina Polak, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Martyna Bednarz, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Mielcu
 • Adamczyk Gabriela, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Kinga Hyjek, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Mielcu
 • Karolina Bik, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
Konkurs literacki

NAGRODY

I miejsce

 • Dragan Jagoda, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Paweł Barnaś, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

II miejsce

 • Karolina Kania, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Dominika Tomczyk, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

III miejsce

 • Żaneta Krawiec, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
Konkurs na prezentację multimedialną

NAGRODY

I miejsce

 • Kamila Wąchała, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Eliza Miłaszewicz, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

II miejsce

 • Julia Grzelak, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Izabela Miodunka, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

III miejsce

 • Oliwia Kowalska, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Michelle Beltramini, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

WYRÓŻNIENIA

 • Seweryn Walas, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Elżbieta Kłusek, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

 ____________________________________________________________

 

REGULAMIN KONKURSU

poświęconego życiu i działalności bł. ks. Romana Sitki
Patrona Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu

„Bł. ks. Roman Sitko – wielki kapłan, wychowawca młodzieży,

męczennik, zasłużony dla ziemi mieleckiej”

 ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec” w Mielcu
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego pt. „Bł. ks. Roman Sitko – kapłan, wychowawca, męczennik, zasłużony dla ziemi mieleckiej” dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Mieleckiego.

CELE  KONKURSU

 • Wzrost wiedzy i świadomości u młodzieży w zakresie znajomości osiągnięć lokalnego „bohatera” bł. Ks. Romana Sitki, który swoją postawą przyczynił się do rozwoju ziemi mieleckiej.
 • Upowszechnianie dorobku bł. Ks. Romana Sitki wśród dzieci i młodzieży.
 • Podtrzymywanie, pielęgnowanie i kultywowanie tożsamości lokalnej.
 • Szukanie wzorców do naśladowania.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej i inspirowanie zainteresowań młodzieży.
 • Ujawnianie i rozwijanie uzdolnień artystycznych, plastycznych i literackich młodzieży.
 • Rozbudzanie wrażliwości i empatii wśród młodzieży.
 • Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości.
 • Popularyzacja młodzieżowej twórczości artystycznej, plastycznej i literackiej.

ADRESACI  KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych z klas V-VIII oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu mieleckiego.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
 • Temat pracy konkursowej ma być związany z postacią bł. ks. Roman Sitki – kapłana, wychowawcy, męczennika, zasłużonego dla ziemi mieleckiej.
 • Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, dane do kontaktu (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 • Przesłane prace nie będą zwracane.
 • Nadesłanie pracy wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych wyłącznie do celów konkursowych, w tym ogłoszenie wyników, prezentacji nagrodzonych prac oraz powiadomienie o rozdaniu dyplomów i nagród na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora konkursu (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

KATEGORIE KONKURSÓW

Konkurs zaplanowano w trzech kategoriach:

 • konkurs plastyczny – dowolna technika, format A3 lub A4,
 • konkurs literacki – esej, wiersz, kronika, reportaż, dziennik itp.,
 • konkurs na prezentację multimedialną – do 20 slajdów.

Konkursy zaplanowano w dwóch grupach wiekowych:

 • dla uczniów szkół podstawowych klas V-VIII,
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

PRZEBIEG KONKURSU

 • Szkoły lub uczniowie indywidualnie nadsyłają/składają swoje prace do 4 października 2019 r., do godz. 16.00.
 • Każdy uczestnik przedkłada jedną pracę w obrębie danej kategorii konkursu.
 • Prace literackie oraz prezentacje multimedialne nadesłane będę wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: ekonomik.mlc@gmail.com. W tytule wiadomości należy podać: praca konkursowa bł. ks. Roman Sitko.
 • Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Stowarzyszenia (budynek ZSE) – ul. Warszawska 1,  39-300 Mielec.
 • Ogłoszenie wyników przez Komisję konkursowa nastąpi 11 października 2019 r.
 • Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 18 października 2019 r.

DANE DO KONTAKTU

ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec
tel. 17 773 15 80
e-mail: stow.ekonomik.mlc@gmail.com
koordynator : Lidia Sasor

X