Konkurs – Bł. ks. Roman Sitko

Wyniki konkursu

pt. „Bł. ks. Roman Sitko – wielki kapłan, wychowawca młodzieży, męczennik, zasłużony dla ziemi mieleckiej”

 

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Konkurs plastyczny

NAGRODY

I miejsce

 • Oliwia Gruszecka, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Aleksandra Wielgosz, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

II miejsce

 • Łucja Polewska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Edyta Brykała, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

III miejsce

 • Claudia Zoccarato, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Gabriela Zuchowicz, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Smoleń Hubert, Szkoła Podstawowa Nr 8

WYRÓŻNIENIA

 • Klaudia Warszawska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Zuzanna Ziętek, Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
 • Kinga Machnik, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Weronika Śliwińska, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Adrian Chrząszcz, Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
 • Paulina Polak, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Martyna Bednarz, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Mielcu
 • Adamczyk Gabriela, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Kinga Hyjek, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Mielcu
 • Karolina Bik, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
Konkurs literacki

NAGRODY

I miejsce

 • Dragan Jagoda, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Paweł Barnaś, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

II miejsce

 • Karolina Kania, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 • Dominika Tomczyk, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

III miejsce

 • Żaneta Krawiec, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
Konkurs na prezentację multimedialną

NAGRODY

I miejsce

 • Kamila Wąchała, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Eliza Miłaszewicz, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

II miejsce

 • Julia Grzelak, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Izabela Miodunka, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

III miejsce

 • Oliwia Kowalska, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Michelle Beltramini, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

WYRÓŻNIENIA

 • Seweryn Walas, V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
 • Elżbieta Kłusek, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

 

Zapraszamy młodzież biorącą udział konkursie wraz z opiekunami na podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się 22 października 2019 r. godz. 10 50 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu, ul. Warszawska 1.

 

 ____________________________________________________________

 

REGULAMIN KONKURSU

poświęconego życiu i działalności bł. ks. Romana Sitki
Patrona Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu

„Bł. ks. Roman Sitko – wielki kapłan, wychowawca młodzieży,

męczennik, zasłużony dla ziemi mieleckiej”

 ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec” w Mielcu
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego pt. „Bł. ks. Roman Sitko – kapłan, wychowawca, męczennik, zasłużony dla ziemi mieleckiej” dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Mieleckiego.

CELE  KONKURSU

 • Wzrost wiedzy i świadomości u młodzieży w zakresie znajomości osiągnięć lokalnego „bohatera” bł. Ks. Romana Sitki, który swoją postawą przyczynił się do rozwoju ziemi mieleckiej.
 • Upowszechnianie dorobku bł. Ks. Romana Sitki wśród dzieci i młodzieży.
 • Podtrzymywanie, pielęgnowanie i kultywowanie tożsamości lokalnej.
 • Szukanie wzorców do naśladowania.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej i inspirowanie zainteresowań młodzieży.
 • Ujawnianie i rozwijanie uzdolnień artystycznych, plastycznych i literackich młodzieży.
 • Rozbudzanie wrażliwości i empatii wśród młodzieży.
 • Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości.
 • Popularyzacja młodzieżowej twórczości artystycznej, plastycznej i literackiej.

ADRESACI  KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych z klas V-VIII oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu mieleckiego.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
 • Temat pracy konkursowej ma być związany z postacią bł. ks. Roman Sitki – kapłana, wychowawcy, męczennika, zasłużonego dla ziemi mieleckiej.
 • Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, dane do kontaktu (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 • Przesłane prace nie będą zwracane.
 • Nadesłanie pracy wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych wyłącznie do celów konkursowych, w tym ogłoszenie wyników, prezentacji nagrodzonych prac oraz powiadomienie o rozdaniu dyplomów i nagród na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora konkursu (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

KATEGORIE KONKURSÓW

Konkurs zaplanowano w trzech kategoriach:

 • konkurs plastyczny – dowolna technika, format A3 lub A4,
 • konkurs literacki – esej, wiersz, kronika, reportaż, dziennik itp.,
 • konkurs na prezentację multimedialną – do 20 slajdów.

Konkursy zaplanowano w dwóch grupach wiekowych:

 • dla uczniów szkół podstawowych klas V-VIII,
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

PRZEBIEG KONKURSU

 • Szkoły lub uczniowie indywidualnie nadsyłają/składają swoje prace do 4 października 2019 r., do godz. 16.00.
 • Każdy uczestnik przedkłada jedną pracę w obrębie danej kategorii konkursu.
 • Prace literackie oraz prezentacje multimedialne nadesłane będę wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: ekonomik.mlc@gmail.com. W tytule wiadomości należy podać: praca konkursowa bł. ks. Roman Sitko.
 • Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Stowarzyszenia (budynek ZSE) – ul. Warszawska 1,  39-300 Mielec.
 • Ogłoszenie wyników przez Komisję konkursowa nastąpi 11 października 2019 r.
 • Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 18 października 2019 r.

DANE DO KONTAKTU

ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec
tel. 17 773 15 80
e-mail: stow.ekonomik.mlc@gmail.com
koordynator : Lidia Sasor

X