Cele

Cele

celem stowarzyszenia jest w szczególności prowadzenie działalności:

 • edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz prozdrowotnej
  przede wszystkim w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
 • wspieranie inwestycji na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • wspieranie kosztów wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i audiowizualne
 • pozyskiwanie środków finansowych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej
 • przyznawanie nagród uczniom wybitnym i zdolnym
 • wspomaganie rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • wspomaganie rozwoju i wychowania młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej
 • organizowanie promocji szkoły, w szczególności poprzez: wydawnictwa, media lokalne, nośniki audio-wizualne, internet, imprezy artystyczne jak i kulturalne, sportowe, rekreacyjne, społeczne
 • rozwój kadry Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • kultywowanie pamięci i tradycji patrona szkoły, w szczególności poprzez organizowanie jubileuszy szkoły oraz zjazdów absolwentów
 • stwarzanie warunków na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
 • współdziałanie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów statutowych.
X